** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
จองที่พักในสตูล
 


 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์กระบี่
ไปหน้าหลัก
เที่ยวสนุกทีวี
ห้องอาหารเช้าโรงแรมกระบี่รอยอล
ลานปูดำ กระบี่
เกาะปอดะ กระบี่
เที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน

โรงแรมปกาสัย อ่าวนาง
สระว่ายน้ำปกาสัยรีสอร์ท กระบี่
อาหารเช้าโรงแรมปกาสัย
น้ำตกร้อน กระบี่
ทัวร์จังหวัดกระบี่
ทัวร์น้ำตกร้อน สระมรกต
สระมรกต กระบี่
เส้นทางเดินไปสระมรกต
สระมรกต จังหวัดกระบี่
ทัวร์สระมรกต กระบี่
เที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน
เรือนำเที่ยวทะเลกระบี่
หาดไร่เลย์ กระบี่
เกาะไก่ กระบี่

 

 
 


ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน

แหล่งท่องเที่ยวสตูล

ทัวร์เกาะตะรุเตา 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่ เป็นแพคเกจทัวร์ที่นำเที่ยวสตูล ทั้งบนฝั่งและในทะเล ท่านที่มีเวลาขอแนะนำเป็นโปรแกรมทัวร์นี้เลยครับ เพราะราคาไม่แพงและได้เที่ยวครบของเมืองสตูล
วันแรก
หาดใหญ่ - สตูล - ตันหยงโป - หาดสันหลังมังกร - เกาะตะรุเตา - อ่าวตะโล๊ะวาว - เกาะโกย
07.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบในหาดใหญ่ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ จังหวัดสตูล ตรงหมู่บ้านตันหยงโป เขตเมืองสตูล
09.00 น.
เมื่อคณะเดินทางถึง ท่าเรือตันหยงโปนำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางไปชม หาดสันหลังมังกร ซึ่งเป็นชายหาดหอยที่ตั้งอยู่กลางทะเลที่ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ให้คณะมีเวลาเล่นน้ำ และถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา
ดำน้ำดูปะการัง ณ อ่าวตะโล๊ะวาว ท่านจะได้ชมฝูงปลา ปะการัง และเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินทางไปรับประทานอาหาร ณ เกาะตะรุเตา
จากนั้นนำคณะเดินไปชม เส้นทางสายประวัติศาสตร์ ณ เส้นทางศึกษาเรืองราวประวัติศาสตร์ของสถานที่กักขังนักโทษ ในเกาะตะรุเตาสมัยก่อน
14.00 น.
นำคณะเดินทางไปยัง เกาะโกยน้อย แหล่งดำน้ำดูปะการัง และเล่นน้ำหน้าชายหาดที่สวยงามมากๆ ครับ
เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือบ้านตันหยงโป
16.00 น.
เมื่อคณะเดินทางถึงท่าเรือนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมพินาเคิลวังใหม่
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่สอง
ปากบารา - เกาะไข่ - เกาะอาดัง - เกาะราวี - เกาะยาง - เกาะหินงาม - เกาะหลีเป๊ะ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น.
นำคณะลงเรือ ณ ท่าเรือปากบารา จากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง เกาะไข่ ชมซุ้มปะตูเกาะไข่ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทะเลสตูล เชิญท่านถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง เพื่อดำน้ำตื้นดูปะการังหัวกะโหลก และฝูงปลาเสือ พร้อมทั้วสัมผัสชายหาดที่ขาวละเอียดมากๆ ครับ
จากนั้นนำคณะไปนั่งพักผ่อน พร้อมรับประทานอาหาร ณ หาดทรายขาว เกาะราวี
บ่าย
นำคณะไปเล่นน้ำ และดำดูปะการังผักกาด ณ เกาะยาง  จากนั้นไปชมหินสีดำสวยๆ ณ เกาะหินงาม พร้อมทั้งดำน้ำดูปะการัง ณ ด้านหลังของเกาะหินงาม จุดนี้จะมี หญ้าทะเล ปลา และปะการังอีกมากมาย
จากนั้นหากมีเวลาเหลือนำคณะไปชมปะการังเจ็ดสี ณ ร่องน้ำจาบัง
เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม นำคณะเดินทางไปเดินเล่น พร้อมชมบรรยากาศทั่วไปของ เกาะหลีเป๊ะ
15.30 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก ณ รีสอร์ทที่เมืองสตูล หรือ ท่าเรือปากบารา
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
วันที่สาม
แช่นน้ำบ่อน้ำพุร้อนทุ้งนุ้ย - ล่องแก่งมะนัง
05.00 น.
นำคณะไปยังบ่อน้ำร้อนทุ้งนุ้ย เพื่อให้ท่านได้แช่เท้า และหรือ ท่านที่ต้องการแช่ทั้งตัวก็สามารถแช่ในสระได้เลยครับ ทางบ่อเขามีห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ครับ
07.00 น.
นำคณะเดินทางกลับไปยังที่พัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย และรับประทานอาหารเช้า
09.00 น.
นำคณะเดินทางไปยัง จุดล่องแก่งด้วยเรือคายักต์ เป็นการล่องแก่งน้ำตื้น ทุกท่านสามารถล่องได้เลย แม้ท่านว่ายน้ำไม่เป็น หรือพายเรือไม่เป็น เพราะเรามีทีมสต๊าฟคอยดูแลท่านตลอดการล่องแก่ง และที่สำคัญ เป็นการล่องแก่งน้ำตื้นครับ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน
บ่าย
นำคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ หรือ ส่งคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่
15.30 น.
คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคาต่อท่าน: สอบถาม
อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. ค่ารถนำเที่ยว
2. ค่าเรือนำเที่ยว และอุปกรณ์ดำน้ำ
3. ค่าที่พัก 2 คืน
4. ค่าเรือคายักต์
5. ค่ามัคคุเทศก์
6. ค่าประกันการเดินทาง
7. ค่าอาหารตามที่ระบุ
โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล ยอดนิยม (คณะครบ 2 ท่านออกเดินทางได้ทุกวัน) เริ่มท่าเรือปากบารา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 1,900 บาท (จอยทัวร์ทุกวันเสาร์) เที่ยวครบทุกเกาะราคาถูกกว่า
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 4,200 บาท
• รหัสทัวร์ KLP003 :ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ สตูล เกาะตะระเตา 2 วัน 1 คืน พักบนฝั่ง (ปากบารา หรือ ในเมืองสตูล)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,900 บาท (รวมอาหารเมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ดจุใจ) เหมาะสำหรับกรุ๊ปสัมมนา
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 5,900 บาท
• โปรแกรม ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากหาดใหญ่
• รหัสทัวร์ KLP006 : ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะตะรุเตา สตูลวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 2,300 บาท (รับคณะเวลา 06.00 น.-07.00 น.) ที่หาดใหญ่
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 4,600 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ พักห้องแอร์
- กำหนดการเดินทาง ช่วงเดือน ต.ต. - 15 พ.ค. (ออกเดินทางทุกวัน)
- ราคาเพียงท่านละ 6,300 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์
• โปรแกรม ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ทัวร์สตูล ทัวร์เกาะตุรุเตา ( ออกเดินทางทุกวัน ) เริ่มจากกรุงเทพฯ
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,490 บาท รวมอาหาร 9 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
- ราคาเพียงท่านละ 7,990 บาท รวมอาหาร 8 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถตู้ VIP (8-10 ท่าน)
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปสวนตัวเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเพียงท่านละ 6,890 บาท รวมอาหาร 6 มื้อ พักห้องแอร์ทุกห้อง โดยรถโค้ช
• โปรแกรม ทัวร์เกาะลังกาวี สตูล
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซียวันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง คณะส่วนตัว 8-10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 1,800 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านตลาอกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 2,900 บาท
ทัวร์เกาะลังกาวี มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ขึ้นเคเบิ้ลคา - ชมสุสานพระนางมัสสุหรี - จีโอปาร์ค - ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,500 บาท
• โปรแกรม ทัวร์ตรัง ทัวร์ทะเลตรัง ทัวร์กระบี่ ทังร์ภูเก็ต
ทัวร์ทะเลตรัง 4 เกาะ วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
เกาะม้า เกาะไหง ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะกระดาน
- กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางได้ทุกวัน ดูโปรแกรมทัวร์ได้ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลแหวกกระบี่วันเดย์ทริป (ไปเช้า กลับเย็น)
ชมเกาะไก่ เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ ดำน้ำ ดูปะการัง
- กำหนดการเดินทาง โหลดดูในโปรแกรมทัวร์ ที่นี่
- ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 750 บาท
คุยทุกเรื่องเมืองสตูล
แนะนำโปรแกรมทัวร์สตูล ในราคาประหยัดตางบประมาณของท่าน เหมาะกับคณะที่มีกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป เช่น องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ ที่ต้องการให้รางวัลการท่องเที่ยวประจำปีให้กับพนังงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กรของท่าน
โปรแกรม B : โปรแกรมทัวร์หาดสันหลังมังกร และดูเยี่ยวสตูล เป็นโปรแกรมสุดพิเศษเพียงวันเดียวก็เที่ยวได้ ท่านที่เดินทางมาจากหาดใหญ่ ตรัง กระบี่ พัทลุง ท่านสามารถมาเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับได้เลยครับ เที่ยวสนุกทัวร์เป็นบริษัทแรกๆ ที่นำเสนอโปรแกรมทัวร์นี้ต่อนักท่องเที่ยว
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)